top of page

תלות באדם או הרגל

Couple Holding Hands

הרבה פעמים בחיים אנו מפתחים תלותיות יתר או סבך רגשי, הנוצרים בתוך מערכות היחסים שלנו, בעיקר עם בני הזוג (גם לשעבר) או הורים וילדים, אחים אחיות. תלות זו מלווה ברוב בתחושות של: טשטוש גבולות, חייב/ת לקבל אישור מהצד השני, לא יכול/ה לחיות בלי הצד השני, פחד שהצד השני לא יכול לחיות בלעדיי וכו'.

לגבי תלות בהרגלים- אין מדובר רק התמכרויות הידועות כמו עישון, אלכוהול וסמים, אלה כל התנהגות "בעייתית" שהאדם "מוכרח" לבצע בתדירות גבוהה למשל אכילה, כעס בלתי נשלט, מבוכה, עבודה מרובה ועוד.

גם במקרה של תלות באדם וגם במקרה של תלות בהרגל, לרוב האנשים יראו את זה כחלק מהזהות שלהם, ויראו את התלות הזאת כחיונית להישרדותם, לכן יתקשו לוותר על ההתנהגות ה"בעייתית" למרות ההרס העצמי שהיא מביאה איתה.

ה- NLP מאפשר לבצע את ההפרדה בין ההתנהגות לבין הזהות וכך גם להשתחרר מהסבך הרגשי ולמצוא התנהגויות חדשות וחיוביות עבור האדם. השתחררות מתלות היא מחזקת, מעצימה, ומאפשרת  חיבור מחודש ל"עצמי".

bottom of page