top of page

פתרון קונפליקטים פנימיים

Lone Walk

כולנו חווים קונפליקטים פנימיים במהלך חיינו, כאשר יש לנו רצונות שונים שלא מסתדרים אחד עם השני. לרוב הקונפליקט יהיה מלווה באמירות כמו: "מצד אחד אני רוצה, אבל מצד שני אני רוצה משהו אחר" או "חלק ממני רוצה, וחלק שני לא רוצה".

חשוב לומר שהקונפליקט הוא חלק חשוב ובלתי נפרד מאישיות האדם, והניסיון להגיע לפשרה בין הכוחות המנוגדים הוא חלק מההתפתחות האישית שלנו.

יחד עם זאת נרצה להפנות את תשומת לבנו למצבים שבהם הקונפליקט הפנימי לא נפתר זמן רב, וגורם לאדם תחושות קשות וחוסר שקט למשך תקופה. ידוע שחוסר שקט ולחץ מתמשך פוגעים בבריאות הפיזית של האדם, אפילו יש אומרים שקונפליקט פנימי עלול לגרום לסרטן.

ה-NLP מאפשר לבצע אינטגרציה של שני החלקים ולא חלילה לבצע דיכוי של אחד הצדדים. טכניקה זו מאפשרת לאדם הקלה בתחושות הקשות באמצעות יצירת מציאות אחרת.

bottom of page