top of page

מחשבות טורדניות

Headshot

כידוע, לכולנו יש מחשבות שמטרידות אותנו וזהו מצב טבעי. חלקן נעלמות מעצמן לאחר אירועים שונים וחלקן נשארות או חוזרות. המצב ה"בעייתי" מתחיל כאשר המחשבות הטורדניות מתחילות לנהל אותנו, לעורר תחושות לא נעימות , ואף משפיעות על ההתנהגות שלנו- למשל הימנעות ממצבים מסוימים.

ישנו קושי להיפטר מהמחשבות האלו באופן מודע, למרות ההבנה ש"עליי להפסיק לחשוב את המחשבות האלה", למרות המאמצים הרבים המחשבות הללו פשוט נשלפות מהמוח בכל פעם ללא שליטה.

ברוב המקרים לא יודעים באופן מודע מה גורם למחשבה להישלף, ה-NLP מאפשר לאתר את הטריגר שמעורר את רצף המחשבות, וגם להבין כיצד האדם מייצג אותה בראש, למשל קול פנימי, סרט או תמונה. בנוסף יש לאתר את השורש להופעת המחשבה בפעם הראשונה.

bottom of page