top of page

השגת יעדים ומטרות

Target Stands

לכולנו יש מטרות בחיים, יש אנשים שרוצים זוגיות, יש אנשים שרוצים לשנות משהו בקריירה, יש אנשים שרוצים התפתחות אישית וכו'. המטרות יכולות להיות גם "גדולות" וגם "קטנות", כל עוד זה משהו שאנחנו חפצים בו.

הרבה פעמים אנו נתקלים בקושי מסוים כאשר אנחנו רוצים להשיג את מטרתנו, אולי כי אנחנו מתמקדים יותר מדי בבעיות, אולי יש משהו שתוקע אותנו ואולי לא הגדרנו נכון את המטרה מלכתחילה.

גישת ה-NLP מתמקדת תמיד במטרה ולא בבעיה, ולכן תמיד נגדיר את המטרה בצורה "נכונה"- כלומר לחיוב, נבדוק שאינה פוגעת בתחומים אחרים בחיים ושהאדם באמת רוצה בכך ולא מונע מגורמים חיצוניים. 

על המטפל להבין באיזו רמה נמצאת ה"בעיה" שמונעת מהאדם להשיג את מטרתו, וברמה הזאת לבצע את השינוי.

bottom of page