top of page

ביטחון ודימוי עצמי נמוך

Sad Girl

מתבטא בצורות שונות, למשל:

ביקורת עצמית והלקאה עצמית וחיפוש סלקטיבי אחר החסרונות שיאשרו את הביטחון העצמי הנמוך.

 

בנוסף קושי לקבל החלטות, החל מהחלטות קטנות עד החלטות גדולות, ונטייה לפקפק בהחלטות שהתקבלו.

 

התעסקות יתר במה אחרים חושבים עליו, לרוב אפילו ייתכן ויתור על רצונות האדם כי למצוא חן בעיני הסביבה שלו.

 

הימנעויות שנות מראש מתוך החשש להיכשל ובגלל אמונות כמו: אני לא מספיק טוב, אין לי מה לצאת לדייטים, אני לא שווה, גם ככה לא יאהבו אותי וכדומה.

יש הנוטים לחשוב שביטחון עצמי ודימוי עצמי אלו הן תכונות קבועות שנולדים איתן, אך החדשות הטובות הן שאלו הן תחושות דינמיות המשתנות במהלך החיים בהתאם למעשים שלנו ואירועי חיינו ולמידות חדשות. טכניקות ה-NLP מאפשרות להגיע לסיבת השורש שבה הביטחון העצמי נפגע ולבנות ביטחון מחדש.

bottom of page